En gammal högstubbe i den urskogsartade granskogen som Sveaskog avverkningsanmält på Guossavare. Foto: Björn Mildh.

Företrädare för Sveaskog har nu efter förfrågan uppgett att bolaget inte kommer att avverka den urskogsartade skogen på Guossavare i Arjeplogs kommun. Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Maskaure Sameby är dock fortsatt kritiska och menar att Sveaskog inte är trovärdiga så länge avverkningsanmälan ligger kvar.

Här är brevet i sin helhet från Björn Mildh och Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Luleå och Leif Lundberg från Maskaure sameby:

Bästa Anette och Fredrik

Företrädare för Sveaskog har vid förfrågan uppgett att bolaget inte kommer att avverka den aktuella skogen på Guossavare.

Dock har vi lång erfarenhet av att ingen nyckelbiotop eller viktig renbetesskog står säker i Sveaskogs marker. Det gäller även på Guossavare.

– Avverkningsanmälan ligger kvar (precis som på Strandberget, en annan avverkningsplanerad skog med höga naturvärden, koordinater, Sweref 99: N 7290865; E 717830).

– Snitslingen av transportväg från skogen till skogsbilväg är klar.

– Skogen är underväxtröjd. (Det gör man för att underlätta för skogsmaskinerna att ta sig fram).

– På Sveaskogs karta över naturvårdsskogar framgår att området som vi dokumenterat i bildalbumet inte är naturvårdsskog, men produktionsskog. Det framgår även av koordinaterna i vårt brev till Sveaskog. Om bolaget påstår något annat går det att besöka skogen och kontrollera koordinater där bilderna är tagna.

Längre mot nordost finns visserligen en naturvårdsskog, men den omfattar inte det område vi dokumenterat.

Ett bekvämt sätt för Sveaskog att komma undan är att göra nya egna klassningar – NO (Naturvårdsskog) – när det passar. Man kan snabbt klassa upp och ner efter behov. Det finns ingen insyn, allt sköts helt internt. Dessutom hemlighåller Sveaskog sina naturvärdesbedömningar som klassningarna vilar på. Naturskogen vid Lill-Skarja är ett färskt exempel.

För bolaget är ord och handlingar skilda saker.

Det går inte att lita på Sveaskog.

Vänliga hälsningar,

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå​