Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Svenska kyrkan avslog 8 motioner om mer hänsyn i skogsbruket

Låga med vedsvampen rynkskinn som är rödlistad som sårbar (VU) i en av kyrkans avverkningsanmälda skogar, Näshulta Sn, Eskilstuna kommun. Rynkskinn är en urskogsindikator. Foto: Michael Lander

Om Svenska kyrkan bryr sig om ”Guds skapelse” skulle de skydda mer skog och övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.  Men Kyrkomötet- som nyligen ägde rum, avslog alla motioner som krävde förändring av Kyrkans destruktiva skogsbruk. Gruppen Himmel och Jord som kämpar för ett hållbart kyrkligt skogsbruk skriver: ”Kyrkomötet har beslutat avslå alla våra 8 motioner som skulle förbättra situationen för skogen, den biologiska mångfalden, samerna och klimatet. Samtidigt bifaller de en motion om att skapa förutsättningar att avverka skyddsvärda träd i sina frivilliga avsättningar.”

Kyrkan bedriver ett ohållbart skogsbruk. De kalavverkar, markbereder och planterar monokulturer, precis som vilket skogsbolag som helst. Kyrkan har nyligen lovat att visa mer hänsyn i sitt skogsbruk. Gruppen Himmel och Jord som kämpar för ett hållbart skogsbruk skriver på sin Facebooksida:

-En majoritet av Kyrkomötets ledamöter har tagit ett steg i helt fel riktning – emot vad bland annat IPCC säger behövs. Detta är en sorgens dag i Svenska kyrkans historia.

Här kan du läsa om besluten.

Några exempel på skyddsvärda skogar som Kyrkan velat avverka eller planerar avverka

Ångermanland, Näsåker: https://www.tidningenangermanland.se/2022-11-14/kyrkan-vill-avverka-var-fantastiska-skog-i-nasaker–utan-att-ta-hansyn-till-byborna

Tannberget i Lycksele:  https://www.natursidan.se/nyheter/protester-mot-svenska-kyrkans-planerade-avverkning-i-lycksele/

Kalmar län, Mönsterås: https://skyddaskogen.se/bedriver-kyrkan-olaglig-avverkning-i-moensteras-kommun/

Medelpad, Prästskogen vid Haverö Strömmar: https://skyddaskogen.se/debatt-i-sundsvalls-tidning-praestskogen-vid-naturreservatet-haveroe-stroemmar-har-foervandlats-till-ett-kalhygge/ Skogen avverkades 2019, läs mer om det här Slutreplik på svar i ST om avverkning vid Haverö strömmar – Skydda skogen

Västerbotten, Storheden: https://www.natursidan.se/nyheter/kyrkan-vill-avverka-200-arig-sandtallskog-i-vasterbotten/. Tre skogar i Nordmaling ska nu bli naturreservat tack vare ideellt arbete.

De åtta motionerna vill bland annat att Kyrkan skyddar mer skog och brukar den med större hänsyn till naturen. Att de i sitt skogsbruk tänker mer på klimatförändringar och även att det blir större transparens inom skogsbruket. Kyrkans förvaltarskapsutskott (som redan innan Kyrkomötet föreslog avslag av motionerna) menar att Kyrkan redan tar hand om det som motionerna omfattar, särskilt i det uppdrag som ligger hos kyrkostyrelsen genom kyrkomötesbeslut 2021. De avslagna motionerna handlar även om att bedriva naturnära skogsbruk inom traditionellt samiskt område, återlämna mark som tagits från samerna, att sluta plantera contortatallar samt att redan befintliga bestånd av den invasiva arten contorta huggs ned snarast möjligt (källa Natursidan). Svenska kyrkan brukar skogen lite hårdare än genomsnittet, enligt Svenska kyrkans egen informationsfilm om sitt skogsbruk.

Svenska kyrkan har råd att skydda mer skog, skriver några debattörer, bl a Sebastian Kirppu från Skydda Skogen i Aftonbladet:  ”I snitt genererar kyrkans skogsbruk cirka 330 miljoner kronor per år, vilket utgör knappt 1,5 procent av kyrkans totala intäkter. År 2019 och 2020 hade Svenska kyrkan ett ekonomiskt resultat på 2,9 respektive 2,4 miljarder kronor. Med andra ord hade kyrkan haft över 2 miljarder kronor i resultat även om intäkterna från skogsbruket helt uteblivit dessa år”.

Skriv gärna till Kyrkan och uppmana till förändring. Här är några att skriva till: karin.perers@svenskakyrkan.se, evi.bergstrom@svenskakyrkan.se, carina.etander.rimborg@svenskakyrkan.se, maria.lundqvist-norling@svenskakyrkan.se, nils.warmland@svenskakyrkan.se, emma.h.dahlqvist@svenskakyrkan.se, maria.sandell@svenskakyrkan.se

Om du är medlem i Svenska Kyrkan eller ej- gå gärna med i Himmel och Jord. De behöver fler aktiva medlemmar som kämpar för skydd av skog och ett förändrat skogsbruk. ”Vi vill gärna ha kontakt med naturvårdare och andra så att vi tillsammans kan arbeta effektivt för att bevara naturskogarna.”

Och skriv under namninsamlingen!

LÄS ÄVEN:

Skydda Skogen Svenska kyrkan!