Den avverkningsanmälda skogen på Tannberget i Lycksele. Foto: Patrik Nygren

39,6 hektar skog på Tannberget i Lycksele med 200-300 åriga träd ska avverkas av Svenska kyrkan. Lyckseleborna protesterar och över 300 personer har skrivit under en namninsamling. Naturskyddsföreningen har funnit rödlistade arter i skogen. Men Luleå stifts jägmästare säger att det inte finns några naturvärden där. Skogen på Tannberget vill Luleå stift avverka för att få in pengar till sin verksamhet. 

Läs hela artikeln på Natursidan