På Hirvirova i Pajala kommun har Sveaskog nyligen avverkat 500ha i ett enda jättehygge. Man har utplånat en känd tjäderspelplats, avverkat så nära Ängesåns konsessions samebys timmergärde att tallarna precis bredvid har blåst ned och raserat gärdet. Foto: Marie Karlsson

Sverige och Finland motarbetar kommande EU-lagstiftning för skydd av världens skogar. Lagförslaget gäller den europeiska konsumtionen av bl a palmolja, trä, massa och pappersprodukter som driver på avskogningen. Kryphålen har Sverige gjort större så att kalavverkning kan fortgå inom EU. ”Sveriges regering är skadlig för planetens sista tropiska och boreala naturskogar” säger Lina Burnelius internationell koordinator, Skydda Skogen.

Genom lagförslaget skulle EU kunna bromsa den globala avskogningen orsakad av vår konsumtion. Men istället motarbetar den svenska regeringen hårdare regler och har instruerat förhandlare att fördröja lagstiftningen med flera år. Lina Burnelius säger:

-Återigen är Sveriges regering skadlig för planetens sista tropiska och boreala naturskogar. Varje dag avverkas oersättliga ekosystem för att göra plats för monokulturer både i Sverige och i tropikerna, lagen för att motverka detta motverkas av Sverige. Det säger allt en behöver veta om Sveriges verkliga miljö- och klimatpolitik, och kanske lika mycket om svenska skogsindustriernas makt. 

Kalavverkning av naturskogar fortsätter

Innan lagförslaget ens har gått igenom har det alltså kraftigt försvagats. Nu kommer det att fortsätta vara tillåtet att sälja trä och papper som kommer från kalavverkade naturskogar i Sverige och Finland. Naturskogar som ersätts av planterade monokulturer av tall och gran.

I avtalet handlar det bland annat om vad som definieras som ”skogsförstöring” och ”avskogning”. Men efter påtryckningar från skogsindustrin gäller nu ”skogsförstöring” enbart när urskogar omvandlas till plantageskogar. Problemet är att det finns mycket få riktiga urskogar kvar i världen, dvs skogar som är helt orörda av människor.  I definitionen ingår alltså inte de sista naturskogar vi har kvar i Sverige.  I avtalet räknas inte heller kalhuggning som ”avskogning”. Detta eftersom man planterar träd på kalhyggen i Sverige. Bara om ett kalhygge planteras med grödor och omvandlas till jordbruksmark räknas det som ”avskogning”.

Lina Burnelius kommenterar:

Svenska skogsindustrierna vill att reglerna mot ”skogsförstöring” ska tas bort ur lagen. De motsätter sig att stora kalhyggen inte ska ses som hållbara. De ifrågasätter även definitionen av ”hållbart skogsbruk”. Sveriges regering för nu skogsindustriernas talan i EU och hindar EUs lagförslag mot skogsskövling.

Regeringen lyssnar intensivt på industrins lobbyister

Sverige vill inte att EU blandar sig i det svenska skogsbruket – det ska vi själva sköta inom landet, vilket de svenska förhandlarna har argumenterat för.  Regeringen har lyssnat intensivt på skogsindustrins lobbyister och nu värnar de istället kalhyggen och motarbetar ett förslag som ska stoppa global skogsskövling. Lina Burnelius säger:

-EU:s medlemsländer ska enas om ett lagförslag skrivet för att importerande EU-länder och företag ska börja ta sin del i ansvaret för att hejda skogsskövling vid import av till ex trä, kaffe och palmolja. Men Sverige som byggt stora delar av sin energipolitik, på att ständigt expandera längre och längre in i naturskogar – det vill säga avverka hela ekosystemet för att plantera monokulturer av träd för att producera främst bioenergi – försöker stoppa lagen för att kunna fortsätta kalavverka och förbränna. 

Källor: Council of EU, DN, Natursidan