"Skördarna tuggar i sig allt mer av skogen. Avverkningen är rekordhög. Samtidigt är det kris i skogsskyddet. De sista urskogarna faller om inte länsstyrelserna agerar och Naturskyddsföreningens skogsinventerare hinner fram i tid.

Ur nr 2008-1

HANS SUNDSTRÖM KLIVER I VÄG längs hyggeskanten med något jäktat i blicken. Vi har åkt till utkanten av Vällingsjö urskog, ett naturreservat och Natura 2000-område söder om Graningesjön i Västernorrland. I Hans robusta handdator syns kartskikt med avverkningsanmälningar i rött ovanpå av länsstyrelsen identifierade värdekärnor i grönt. Där de två skikten överlappar varandra, dit åker vi för att leta efter utrotningshotade arter. Hans Sundström arbetar ideellt som skogsinventerare inom Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Västernorrland."

Läs mer