”Ingen älskar kalhyggen. Men inte många vågar ifrågasätta dem. En av de få som törs är Mats Hagner, professor i skogsskötsel.

Ur nr 2001-5
– Jag kallar det här för plantbanken, säger Mats Hagner. En helt outnyttjad resurs i svenskt skogbruk. Enligt läroböckerna finns den inte.

Vi ligger på knä under höga granar och tittar på en liten gles borste som sticker upp ett par centimeter ur husmossan. En spirande granplanta.

Generationer av jägmästare har blivit lärda att ny skog kan börja växa först om man tar bort den gamla. Därför kalhyggen.

Mats Hagner pekar på borsten i mossan och säger att senast han räknade fanns här 30000 små gran- och tallplantor per hektar.

– Det är inne i skogen som de kommer allra tätast. Om man kalhugger dör allihop.

Den insikten – och några till – har väglett Mats Hagners forskning kring en ny metod att sköta skog. Nu hävdar han att den metoden finns.

Det har han fått mycket stryk för.”

Läs mer