”Miljöminister Lena Ek hävdar att hon inte känt till att de statliga bidragen för att skydda hotade arter i Sverige minskat med nära hälften på fem år och att det är Naturvårdsverket som prioriterat ner medel till de utrotningshotade växterna och djuren. Men enligt myndigheten har regeringen fått information om neddragningen utan att reagera.”

 

Läs mer och lyssna här