”Sverige har lovat sig själv och världen att vi ska bli bättre på att skydda biologisk mångfald. I verkligheten satsas allt mindre pengar på skydd av hotade arter. Hur ska det gå ihop? Vi sände från ArtDatabankens konferens om bevarande av flora- och fauna och vi samlade några av deltagarna för att diskutera hur det går med arbetet att skydda våra hotade växter och djur. Hur mycket kan det få kosta att bevara en hotad art? Är alla arter lika mycket värda eller är det lättare att få människor engagerade i att rädda havsörnar än håriga dolksteklar?”

 

Lyssna på inslaget här