”Striden om hur skogen ska skötas har återigen blossat upp. Den här striden är inte ny, den har böljat fram och tillbaka de senaste 250 åren. Nu kräver naturvården och allt fler skogsbrukare alternativ till kalavverkning och man pekar på det tyska skogsbruket där man sällan tar upp stora kalhyggen.”

Läs mer här