”Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kritiseras av Skogsstyrelsen och av Natur-skyddsföreningen i Kronobergs län för att inte ha tagit tillräckliga miljöhänsyn i sin egen skog. Nedblåsta träd som borde ha sparats efter stormen Gudrun sågades och kördes ut.”

Läs mer här