”Det svenska skogsbruket framställs gärna som ett föredöme när det gäller naturhänsyn, som ett av världens mest hållbara skogsbruk. Den bilden punkteras nu av en internationell studie som granskat hur mycket skogsbruket i olika länder lämnar kvar vid avverkning.”

Läs mer här