Alltför få skogsområden skyddas

Lunglav. Foto: Robert Svensson

 

”Alltför få skogsområden skyddas. Därför krävs det mer pengar från regeringen för att den biologiska mångfalden ska bevaras, menar forskare. Hör Sven Börjessons reportage från en ekskog i Östergötland.”

Lyssna på reportaget här