”I femtio år har debatten om hur vi brukar våra skogar rasat. Två bilder står emot varandra; ett framgångsrikt skogsbruk med kanske världens bästa miljöhänsyn eller ett utarmat skogslandskap där många av skogens invånare riskerar att försvinna när de sista gammelskogarna är utkastade frimärken i landskapet, när det snart inte finns någon skog som inte varit kalavverkad utanför naturreservaten.”

Läs mer här