”För snart tjugo år sedan fick Sverige en ny skogsvårdslag som blivit berömd för sin portalparagraf; att miljön ska väga lika tungt som produktionen. Lagen var ett svar på den häftiga debatten runt kalhyggesbruket och larmen om att utarmningen av skogslandskapet hotade mängder av djur och växtarter.”

Läs mer här