”Skogsägarna måste börja planera för mildare och kortare vintrar. Med klimatförändringarna ökar risken för svamp- och insektsangrepp, sönderkörda marker och toppar som bryts av tung blötsnö.”

Läs mer här