”På ArtDatabankens rödlista finns över 1 000 djur- och växtarter i Sörmland med. Därför riktar ArtDatabanken kritik mot att skogsägarna inte tänker på att bevara skogens mångfald.”

Läs mer här