”På norra Gotland trappas konflikten upp kring Nordkalks nya kalkstenstäkt. Efter flera år av rättsliga vändor och överklaganden fick företaget i juli tillstånd att börja arbetet på platsen. Sedan dess har aktivister slagit läger på platsen eftersom de anser att flera rödlistade arter nu hotas liksom dricksvattnet i området. Nordkalk har därför tvingats stoppa arbetet.”

Läs mer här