”Värdefull skog i Venjan har avverkats av det miljöcertifierade skogsbolaget Bergvik Skog AB. 200-330 år gamla tallar har fällts och Naturskyddsföreningen har nu på riksnivå påbörjat en klagomålsprocess mot bolaget.”

Läs mer här