”Det kan bli en nationalpark på norra Gotland, intill den plats där Nordkalk vill ha sitt omstridda kalkbrott. Något som i så fall skulle kunna medföra stränga villkor för kalkbrytning.”

Läs mer här