”Antalet lodjur som finns i Sverige kan vara överskattat. Det här beror på att metoder som används vid inventeringen av lodjur gör att samma familjegrupp kan räknas upp till fyra gånger.”

Läs mer här