”Länsstyrelsen i Kalmar län är mycket orolig för att den biologiska mångfalden i länet är hotad. Stora ytor betesmark med höga naturvärden har tagits bort i Jordbruksverkets nya markinventering och faller utanför miljöersättningssystemet.”

Läs mer här