”Trots att många som arbetar med skogsavverkning har utbildats för att undvika att orsaka så kallade körskador i skogarna, så har den här typen av skador ändå ökat den senaste tiden. Det visar stickprovskontroller som Skogsstyrelsen gjort. Körskador i närheten av vattendrag påverkar nämligen djur och växter negativt.”

Läs mer här