”Skogsindustrins behov sätter sin prägel i det svenska landskapet, skogar kalavverkas och ersätts med bilogiskt fattiga trädplantager. Den kritiken lyfts från flera håll i landet. Men det kan finnas alternativ där man till och med kan tjäna mer pengar och samtidigt behålla en blandad skog, det kallas kontinuitetsskogsbruk.”

Läs mer här