”Trots att en viktig del av miljöpolitiken i skogen är skogsägarnas frivilliga skydd av skog med stora naturvärden, så säljs stora områden av sådan skog. Skogsbolaget Bergvik sålde ett sådant skyddat område i Jämtland.”

Läs mer här