”Det används starka gifter i skogen för att skydda skogsplantor mot angrepp. Men de som jobbar med planteringen blir inte alltid informerade om riskerna. Birger Lindholm från Broakulla jobbade som maskinförare i skogen med plantering. Han är nu sjukskriven med ansiktsförlamning och magbesvär och är på väg att bli utförsäkrad.”

Läs mer här