”Stora Enso och Sveaskog säger nu att de ska undersöka uppgifterna som framkommit i Kaliber i P1. Granskningen visar att de båda företagen avverkat skyddsvärda skogar, områden som Skogsstyrelsen anser är särskilt viktigt att värna om.”

Läs mer här