”Det svenska skogsbrukets frivilliga naturskydd med certifiering är tandlöst, skriver Svenska Naturskyddsföreningen i en ny rapport.”

Läs mer här