”Skogsstyrelsen vinklade avsiktligt sina kontroller av Harald Holmbergs kalhyggesfria skogsbruk för att få honom åtalad. Det menar skogsprofessorn Mats Hagner som har räknat om siffrorna och kommit till ett annat resultat än Skogsstyrelsen i Lycksele. Antalet kubikmeter skog efter avverkningen är inte för lågt enligt skogsvårdslagen, anser Hagner.”

Läs mer här