”Ett av de bolag som huggit ner naturskog i det så kallade Vildmarksriket är miljöcertifierade Stora Enso skog. Företaget håller inte med om att området borde ha skyddats, trots att det fanns hotade arter där.”

Läs mer här