”Företaget Svea Skog riskerar åtal för brott mot kulturminneslagen. Företaget utplånade flera fornlämningar när man i somras bröt upp stubbar utan tillstånd i ett område i Tranemo. Lars Jacobzon på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ser mycket allvarligt på det inträffade.”

Läs mer här