”Efter att Sveaskog har ifrågasatt radioprogrammet Kalibers uppgifter om att bolaget har avverkat skyddsvärd skog, lägger nu Kaliber fram nya uppgifter. Det statliga bolaget Sveaskog har vid sex tillfällen gått in och avverkat skog som är skyddsklassad, enlig den miljöcertifiering som bolaget har lovat att följa.”

Läs mer här