”Naturskyddsföreningen, har börjat skriva rapporter på engelska för att nå fler. Eric Hoffner, miljöreporter från Massachusetts i nordvästra USA, är just nu i Jämtland för att bilda sig en uppfattning om svenskt miljötänkande inom skogsbruk. I USA finns ett stort intresse för svenskt skogsbruk.”

Läs mer här