”Mats Hagner är professor emeritus i skogsskötsel och tillsammans med Naturskyddsföreningen vill han lära Dalarnas markägare hur de kan tjäna mer pengar genom så kallat kontinuerligt skogsbruk.”

Läs mer här