”Om bara ett tiotal år kommer det inte att finnas skog som aldrig varit kalavverkad utanför reservaten. Trycket mot de oskyddade äldre skogarna är stort, eftersom det är där det finns avverkningsmogen skog.”

Läs mer här