”Idag överlämnade den tyska miljöorganisationen Robin Wood över 5000 namnunderskrifter till SCA. De är från tyska konsumenter som inte vill köpa papper gjort av skyddsvärda naturskogar i Sverige.”

Läs mer här