”Det minskande antalet fjärilsarter i södra Sverige är en signal om att det har hänt något dramatiskt. Varningen kommer från Sven G Nilsson, professor i zooekologi, som efterlyser motåtgärder.

Huvudorsaken till fjärilarnas tillbakagång är det förändrade landskapet. Fjärilar behöver blommor, många olika sorters blommor. Men blommande ängar och skyddade skogsgläntor blir allt mer sällsynta i takt med att jordbruk och skogsbruk rationaliseras.” Rapporterar SVT

Läs mer här