Fältbiologerna och föreningen Skydda skogen går ut och kritiserar det planerade gruvbygget i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Detta eftersom skogen i området är känslig och värdefull.

Läs mer här