”Det statliga skogsbolaget Sveaskog har höga naturvårdsambitioner och avsätter frivilligt skyddsvärd skog för naturvård. Men bolaget har en maxgräns för hur stor del skog som ska avsättas. Enligt debattartikeln gör detta att Sveaskog nedklassar och senare avverkar skog som tidigare ansetts som skyddsvärd.”

Läs mer här