Enligt SVT och tidningen ATL skyller Sveaskog det stora övertrampet på ett kartfel.

”Kartfel förde Sveaskogs gallrare in i ett naturreservat”, skriver tidningen ATL.

Länsstyrelsen i Gävleborg har polisanmält Sveaskog efter att två hektar i Kårbergets naturreservat i Hofors påverkats av skogsbolagets gallringsavverkningar.
Hans Welff på Sveaskog säger till SVT Gävleborg att ett fel i kartsystemet låg bakom ”gallringsmisstaget”.

Läs mer här:

http://svt.se/2.126217/1.2096388/sveaskog_har_gallrat_fel?lid=senasteNytt_1851061&lpos=rubrik_2096388