Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SVT Vetenskapens Värld: Slaget om skogen

I sju avsnitt kommer Vetenskapens Värld i SVT att granska skogen och skogsbruket i Sverige. Första avsnittet handlar om naturskogen och hur gamla träd har ersatts med unga planterade träd. Skogsindustrin vill ersätta fossila produkter med biobaserade produkter från skogen vilket ökar trycket på skogen.    

– Vi kan inte kalla de här träden för skog utan det är en virkesåker. Ett fungerade naturekosystem kan aldrig ersättas med planterade träd. Detta hotar den biologiska mångfalden i skogen, säger Sebastian Kirppu, skogsbiolog, numera engagerad i Skydda Skogen.  

På grund av den låga medelåldern i den svenska skogen finns en stor del av det avverkningsmogna virket i de få kvarvarande oskyddade naturskogarna. Skogsindustrin vill satsa på mer snabbväxande träd som kan avverkas tidigare.  

– Man försöker snabba på de naturliga processerna. Det är lite som anabola steroider där man ska snabba på muskeltillväxt istället för att träna ordentligt under en tid för att få en stark muskel som fungerar och är hållbar. Vi skapar en typ av livsmiljö som är dopad, säger Sebastian Kirppu.  

Se första avsnittet av ”Slaget om skogen” i SVT Vetenskapens Värld här.

Följ med skogsbiologen Sebastian Kirppu in i en naturskog här.