”Fler än 5 000 djur och växtarter är hotade inom några år om vi inte blir mycket bättre på att skydda vår miljö och natur. Skogsforskare och naturskyddsföreningen slår nu larm om att vi skövlar våra gammelskogar som är nödvändiga för den biologiska mångfalden.”

Se inslaget här