Regeringen vill inte svara 

på frågor om skogspolitiken

”De senaste åren har virkespriserna ökat rejält -men anslagen för att skydda skog har inte ökat. Nu varnar biologer både på Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket för att skyddsvärd skog huggs ner.”

Se inslaget här

Ett längre inslag i Aktuellt kan du se här scrolla fram till 20.39 i sändningen.