”Naturskyddsföreningen som länge protesterat mot avverkning av skyddsvärda skogar, får nu hjälp av den tyska naturorganisationen Robin Wood. Tusentals protestbrev från Tyskland kommer att överlämnas till SCA i Sundsvall.”

Se inslaget här