”Under skogsavverkninen körde Södra skogsägarna sönder en gammal medeltida stig vid Fjällmossens naturreservat på gränsen mellan Östergötland och Sörmland.”

Läs mer här