”En världsunik miljö håller just nu på att förstöras. Hur kan Nordkalk ha laglig rätt att bryta i direkt anslutning till två Natura 2000-områden som är viktiga för den biologiska mångfalden? Mark- och miljööverdomstolen menar att kalkbrottet inte kommer att påverka dessa områden, men det faller på sin egen orimlighet. Vi kan inte bara stå och se på när detta sker.”

Läs mer här