”Frihet under ansvar räcker inte – Vårt nuvarande förhållande till skogen är följden av politiska beslut, konstaterar Växtekologen Bengt Gunnar Jonsson, som Mittnytt träffade i en av Västernorrlands få bevarade gammelskogar. Hittills har frihet under ansvar varit den gällande dogmen. Frågan är om det varit en så bra modell.”

Läs mer och se inslaget här