”Vi människor odlar oftast våra växter var för sig – så kallad monokultur. Naturen däremot blandar hej vilt. Och naturens egen strategi är mycket mer produktiv, visar en ny studie. Ju fler arter, olika träd, olika buskar, olika blommor och andra växter, desto mer näringsämnen och solenergi tar de till vara – och desto bättre växer de.”

Läs mer här