”Naturskyddsföreningen Dalarna har i en skrivelse till skogsföretagen Stora Enso skog och Bergvik skog riktat kritik mot bolagens avverkning i naturreservatet Bispbergs klack.”

 

Läs mer här