”Riktigt gammal skog är ovanligt Det enda sättet att skydda skogar med höga naturvärden är att bilda reservat men reservatsbildningen går bitvis trögt, speciellt i Västernorrland.”

Läs mer och se inslaget här