”Det handlar om 13 hektar kalkbarrskog nordväst om Norrvik vid tjärnen Trollputten.Området var tilltänkt som naturreservat men blev aldrig klassat som det. Där växer bland annat flera speciella svamparter som hotas när skogsägaren nu beslutat att börja avverka skogen.”

Läs mer här